ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских СΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів ΣΟΦΙΑ

Pole tekstowe: Журнал Філософів Слов'янських Країн 
Часопіс Філософаў Славянскіх Краін                 Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 
Σ Ο Φ Ι Α
Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín               Журнал Философoв Славянских Стран
Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí

ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis

ΣΟΦΙΑ

Autorzy      Авторы
Authors

Marian Aleksandrowicz – mgr, doktorant UMCS w Lublinie

Bolesław Andrzejewski – prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ольга Н. Астафьева – проф., Российска академиа государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)

Leszek Augustyn — dr, Uniwersytet Jagielloński

Bogdan Banasiak – prof. UŁ dr hab., Uniwersytet Łódzki

Józef Bańka – prof. dr hab., Uniwersytet Œlčski

Œubomír Belás - prof. PhDr., CSc., Katedra filozofie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Viera Bilasová –Doc. PhDr. CSc., Prešovska univerzita v Prešove

Diana Bilińska

Aleksander Bobko – prof. UR dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Владимир А. Бобков – проф., Национальна академиа наук Беларуси

ks. Krzysztof Bochenek – prof. UR dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Michał Bohun – dr, Uniwersytet Jagielloński

Włodzimierz Bonusiak – prof. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Marek Bosak – dr, Uniwersytet Rzeszowski

Radim Brázda – doc. PhDr., Dr., Masarykova univerzita v Brnì

Jacek Breczko – dr, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Marian Broda – prof. UŁ dr hab., Uniwersytet Łódzki

Krzysztof Brzechczyn – prof. UAM dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aleksandra Bulaczek – mgr, doktorantka, Uniwersytet Zielonogórski

Zdzisław Cackowski - prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Karolina M. Cern – dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Chêæka-Gotkowicz – dr, Uniwersytet Gdański

Gracjan Cimek – mgr, Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

Katarzyna M. Cwynar – dr, Uniwersytet Rzeszowski

Daniel Czarnota

Wojciech J. Cynarski – dr, Uniwersytet Rzeszowski

Oлександр В. Чайковский – доц., Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Наталия И. Чаплий – др, Стрий

Виталий М. Чугуенко – проф., Одесска государственна академиа пищевых технологий

Sebastian Dama – mgr, Uniwersytet Gdański

Всеволод Е. Давидович

Małgorzata Derc – dr, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Natalia Derewińska – mgr, doktorantka UMCS w Lublinie

Józef Dêbowski – prof. UWM dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Лариса Довга — доц., Національнa музичнa академіa України ім. П.І. Чайковського

Оксана А. Довгополова – доц., Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Rudolf Dupkala – prof. PhDr., CSc., Prešovska univerzita v Prešove

Adam A. Dura – dr, Uniwersytet Œlčski

Jacek Durski – pisarz, artysta malarz, rzeŸbiarz, grafik

Etela Farkašová – Doc. PhDr., CSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Dagmara Fillová

Stanisław Gałkowski – prof. UR dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Leszek Gawor – prof. UR dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Евгений В. Глебов – доц., Российска академиа наук

Czesław Głombik – prof. dr hab., Uniwersytet Œlčski w Katowicach

Dorota Golenia

Сергей І. Головащенко – доц., Национальний университет „Киево-Могилянская Академия”

Kamil Goraziński – mgr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Вилен С. Горский – проф., Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Piotr Gugała – mgr, doktorant, Uniwersytet Jagielloński

Beata Guzowska – dr, Uniwersytet Rzeszowski

Anna Habrat – dr, Uniwersytet Rzeszowski

Agnieszka Iskra-Paczkowska – dr, Uniwersytet Rzeszowski

Marek Jaworski

Stanisław Jedynak – prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Валерий Еворовский – др., Национальна академиа наук Беларуси

Daniela Ježovicová – PhDr., PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Agnieszka Jêczeń

Włodzimierz Kaczocha – prof. dr hab., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Ján Kaliskę – Mgr., PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Andrzej Kapusta – mgr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sławomir Kapustka

Леонид С. Кармазинов – доц., Могилевский Государственный Университет им. А.А. Кулешова

Татьяна В. Казарова - проф., Общеуниверситетская кафедра этики и религиоведения, Московский городской педагогический университет

Dorota Kielar – mgr, Uniwersytet Rzeszowski

Ewa Kilian – mgr, Uniwersytet Rzeszowski

Krzyszof J. Kilian – prof. UZ dr hab., Uniwersytet Zielonogórski

Андрей A. Кириллов – доц., Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону

Adam F. Kola – mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Владимир А. Конев – проф., Самарский Государственный Университет

Анна В. Конева – доц., Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге

Людмила A. Коневa – доц., Самарский Государственный Университет

Małgorzata Konstańczak

Stefan Konstańczak – prof. UZ dr hab., Uniwersytet Zielonogórski

Татьяна П. Короткая – проф., Национальна академиа наук Беларуси

Nicola S. Kostiæ

Артур С. Костомаров— доц., кандидат философских наук, Самарский государственный университет

Ludwik Kostro – prof. dr hab., Uniwersytet Gdański

Петро Кралюк – проф. Національний уніврситет „Острозька академія”

Andrzej S. Krasowski

Antoni Krawczyk – prof. UMCS dr hab. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Marcin Krawczyk – dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Peter Krchnák – Doc. PhDr., CSc., Technická univerzita vo Zvolene

Stefan Król – dr, Warszawa

Monika Ksieniewicz

Andrzej Kucner

Blanka Kudláèová – Doc. PhDr. Ing., PhD., Trnavská univerzita v Trnave

Мария Д. Култаева – проф., Χарьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды

Erika Lalíková – Mgr. PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

Jacek Lejman – dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Татьяна Г. Лешкевич – проф., Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону

Илья Я. Левяш – проф., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Национальна академиа наук Беларуси

Владимир А. Личковах – проф., Черниговский педагогический университет им. Т.Г. Шевченко

Marcin Lisiecki – dr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Геннадий П. Любимов– доц., Санкт-Петербургский университет

Анатолий В. Лубский – проф., Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону

Матвей Ломоносов – мгр, Пермский государственный университет

Andrzej Łukasik – dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zofia Majewska – dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katka Mayerová - PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Виктор П. Макаренко – проф., Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону

Silvia Malankievièová – PhDr., PhD., Prešovska univerzita v Prešove

Mihailo Markoviæ – PhD, Serbska Akademia Nauk i Umiejêtnoœci, Belgrad

Владимир Ф. Мартынов - проф., «Институт современных знаний им. А.М. Широкова» (Минск)

Ирина Я. Матковская – проф., Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Artur Mendrala

František Mihina – prof. PhDr., CSc. Prešovska univerzita v Prešove

Natalia Miklaszewska – mgr, Uniwersytet Rzeszowski

Milan M. Miladinoviæ

Вадим С. Мирошниченко – кандидат культурологии, Харьковская Государственная Академия Культуры

Рудольф Мирский – проф., Национальний университет «Львівська політехніка»

Jadwiga Mizińska – prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Łukasz Molenda – mgr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aleksy Mołczanow – dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Łukasz Moniuszko – mgr, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział w Słupsku

Artur Mordka – prof. UR dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Cezary Mordka – dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lilla Moroz-Grzelak – dr, Polska Akademia Nauk

Tomasz Mróz – dr, Uniwersytet Zielonogórski

Инна М. Наливайко – доц., Белорусскнй государственной университет, Минск

Kamila Niemczuk

Maria Niemczuk – dr, Uniwersytet Œlčski w Katowicach

Paweł Nierodka – dr, Œlčska Wyższa Szkoła Zarzčdzania im. Generała Jerzego Ziêtka w Katowicach

Бася Никифорова – др, Литовский институт исследования культуры, Вильнюс

Andrzej Nowicki – prof. dr hab., prof. em. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Anna Ondrejková – prof. PhDr., CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kazimierz Ożóg – prof. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Przemysław Paczkowski – prof. UR dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Ryszard Panasiuk - prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki

Izabela Pasternak (Różycka) – mgr, Uniwersytet Rzeszowski

Wiktor Pepliński – prof. dr hab., Uniwersytet Gdański

Miloslav Petrusek – prof. PhDr., CSc., Univerzita Karlova v Praze

Henryk Pisarek – prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski

Zlatica Plašienková – Prof. PhDr., CSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Сергей П. Поцелуев — доц., Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону

Светлана М. Повторева – доктор философских наук, Национальный университет „Львовская политехника”

Vittorio Possenti – prof., Uniwersytet Ca’Foscari w Wenecji, Papieska Akademia Nauk Społecznych w Watykanie

Krzysztof Przybyszewski

Agnieszka Przychodzka-Dziekońska – dr, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi

Виктория И. Пулина – Черниговский педагогический университет им. Т.Г. Шевченко

Наталия В. Радионова – доц., Χарьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды

Halina Rarot – dr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Halina Romanowska-Łakomy — prof. UWM dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Akademia Krakowska

Anna Rossmanith – dr, Uniwersytet Warszawski

Dariusz Sagan

Вадзім А. Салееў – прoф., загадчык аддзела культуралогіі Нацыянальнага інстытута адукацыі Рэспублікі Беларусь

Петро Ю. Саух – проф., Житомирський державный університет ім. І. Франка

Юрий П. Саух – аспірант, Київський Національный університет ім. Т.Г. Шевченка

Віктор П. Савельєв – проф., кандидат философских наук, Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського МАУП

Елена Сердюк – доц., Бердянский Университет Менеджмента и Бизнеса

Ryszard Sitek – dr, Akademia Pomorska w Słupsku

Henryk Skolimowski – prof. em., Uniwersytet Michigen, USA

Agnieszka Skrobas

Wojciech Słomski – prof. dr hab., Wyższa Szkoła Finansów i Zarzčdzania w Warszawie

Daniel Sobota – dr, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Юрий Н. Солонин – проф., Санкт-Петербургский университет

Светлана Соловьева – доктор философских наук, Самарская государственная академия культуры и искусств

ks. Andrzej Sołtys – dr, Politechnika Rzeszowska

Daniele Stasi – prof. UR dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Dariusz Stčpor

Andrija B.K. Stojkoviæ

Marcin Subczak – mgr, Uniwersytet Rzeszowski

Stefan Symotiuk – prof. em. UMCS dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Henryk Szabała – prof. UG dr hab., Uniwersytet Gdański

Wiaczesław Szalkiewicz – prof. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Владимир А. Шкуратов – проф., Ростовский государственный университет

Виктор А. Шнирельман – проф., Российска академиа наук

Wiesław Sztumski – prof. em. UŒ dr hab., Uniwersytet Œlčski w Katowicach

Marek Szulakiewicz – prof. UMK dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Maria Szyszkowska – prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski

Dionizy Tanalski – prof. dr hab., Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Olsztynie

Анатолий Г. Тихолаз – проф., Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Марина Ткачук – проф., Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Milan Toman – Mgr., Univerzita Komenského v Bratislave

Bogumiła Truchlińska

Mirosław Tryczyk – mgr, Uniwersytet Wrocławski

Jana Udièová

Авенир И. Уёмов – проф., Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Jan Wadowski – dr, Politechnika Wrocławska

Ирина Валявко – др, Национальна Академиа наук Украины, Украинска Свободна Академиа наук в США (Нью-Йорк)

Mitja Velikonja – dr, Univerza v Ljubljani

Марат Верников – проф., Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Wojciech M. Wochna

Adam Wojtunik – dr, Uniwersytet Rzeszowski

Jan Woleński – prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Sylwia Wójcik – mgr, Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie

Ryszard Wójtowicz – dr, Uniwersytet Rzeszowski

Аудра Кристина И. Забулионите – др, Санкт-Петербургский государственный университет

Andrzej L. Zachariasz – prof. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski

Михаил Ю. Загирняк – ассистент кафедры философии, Балтийский федеральный университет им. И. Канта в Калининграде

Юрій Завгородній – др., Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Bogusław Zieliński – prof. UAM dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Ziêba

Włodzimierz Ziêba – dr, Uniwersytet Rzeszowski

Jan Zouhar – prof. PhDr. CSc., Masarykova univerzita v Brnì

Ivo Žaniæ

Владимир Д. Жукоцкий – проф., Нижневартовского экономико-правового института Тюменского государственного университета

Elżbieta Żurawska – mgr, Uniwersytet Rzeszowski

Grażyna Żurkowska – dr hab. prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

ISSN 1642-1248

Strona główna

Do Autorów

Punkty sprzedaży

Adres Redakcji

Kolegium Recenzentów
Reviewers

Коллегия Рецензентов

Zespół Redakcyjny
Editorial Board

Autorzy

ΣΟΦΙΑ Vol. 11 (2011)

ΣΟΦΙΑ Vol. 10 (2010)

ΣΟΦΙΑ Vol. 9 (2009)

ΣΟΦΙΑ Vol. 8 (2008)

ΣΟΦΙΑ Vol. 7 (2007)

ΣΟΦΙΑ Vol. 6 (2006)

ΣΟΦΙΑ Vol. 5 (2005)

ΣΟΦΙΑ Vol. 4 (2004)

ΣΟΦΙΑ Vol. 3 (2003)

ΣΟΦΙΑ Vol.  2 (2002)

ΣΟΦΙΑ  Vol. 1 (2001)


www on this site

Authors

Aвторы

Редакционный  совет

ΣΟΦΙΑ Vol. 12 (2012)

ΣΟΦΙΑ Vol. 13 (2013)

ΣΟΦΙΑ Vol. 14 (2014)

ΣΟΦΙΑ Vol. 15 (2015)

ΣΟΦΙΑ Vol. 16 (2016)

ΣΟΦΙΑ Vol. 17 (2017)

ΣΟΦΙΑ Vol. 18 (2018)