ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских СΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΙΑ

Pole tekstowe: Журнал Філософів Слов'янських Країн 
Часопіс Філософаў Славянскіх Краін                 Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 
Σ Ο Φ Ι Α
Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín               Журнал Философoв Славянских Стран
Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí

ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ

ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofu Slovanskęch Zemí ΣΟΦΙΑ Journal of the Philosophers of Slavic Countries ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Філософів Слов'янських Країн ΣΟΦΙΑ Часопіс Філософаў Славянскіх Краін ΣΟΦΙΑ Èasopis Filozofov Slovanskęch Krajín ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ

Do Autorów

„ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” jest miêdzynarodowym pismem naukowym, wydawanym jako rocznik, które bêdčc do dyspozycji myœlicieli poszczególnych krajów słowiańskich stwarza im możliwoœæ publikacji poza własnym narodowym œrodowiskiem filozoficznym. Służy wzajemnej prezentacji ich osobistego dorobku, przedstawienia własnych stanowisk filozoficznych oraz dorobku filozoficznego poszczególnych narodów słowiańskich. Tym samym „ΣΟΦΙΑ” jest pismem promujčcym narodowe œrodowiska filozoficzne w krêgu kultur narodów słowiańskich; jest pismem filozofów krajów słowiańskich i służy filozofom tych krajów.

Teksty artykułów mogč mieæ zarówno charakter rozważań teoretycznych, jak i historycznych. Szczególnie preferowane sč teksty o charakterze teoretycznym, w których autorzy prezentujč własne, oryginalne problematyzacje i ich rozwičzania.
Prosimy o nadsyłanie tekstów o objêtoœci 0,75–1,0 ark. wyd. na e-mail
sofia@sfks.org.pl w formacie Word. Teksty recenzji nie mogč przekraczaæ 0,3 ark. wyd. (ok. 7 stron tekstu znormalizowanego). Tekst artykułu winien byæ poprzedzony krótkim streszczeniem maks. 5–8 wierszy tekstu znormalizowanego (w jêzyku narodowym autora lub w innym oficjalnym jêzyku słowiańskim oraz w jêzyku angielskim). Za treœæ i formê streszczenia odpowiada autor. Do tekstu należy dołčczyæ krótkč prezentacjê autora: tytuł(y) i stopnie naukowe, miejsce pracy.

Teksty publikowane na łamach naszego Pisma, zgodnie z przyjêtym regulaminem, podlegajč recenzjom wydawniczym. Autorzy za opublikowane teksty nie otrzymujč honorariów. Publikowanie na łamach Pisma nie wymaga opłaty. Autorzy, po opublikowaniu tekstu w formie papierowej, a przed opublikowaniem w wersji elektronicznej, po zwróceniu siê do Redakcji, mogč otrzymaæ nadbitkê tekstu w formie pliku pdf. Teksty bêdč publikowane w jêzykach narodowych autorów lub też w innych jêzykach słowiańskich.

Warunkiem publikacji na łamach Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ” jest pisemne potwierdzenie autorstwa przez przesyłajčcego tekst do publikacji, stwierdzenie, że tekst dotychczas nie był publikowany i aktualnie nie uczestniczy w innym postêpowaniu wydawniczym oraz wyrażenie zgody przez autora na jego opublikowanie. Ghostwriting i guest authorship sč traktowane przez Redakcjê jako przejaw nierzetelnoœci naukowej, a wszelkie wykryte przypadki bêdč demaskowane, włčcznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Teksty zakwalifikowane przez redaktora naczelnego jako artykuły, poza recenzjami wewnêtrznymi członków Kolegium Redakcyjnego, podlegajč recenzjom zewnêtrznym przez członków Kolegium Recenzentów. Tekst, bez podawania nazwiska jego autora, jest przesyłany do dwóch niezależnych recenzentów wraz z ankietč recenzyjnč (podwójne anonimowe recenzowanie). Recenzenci, zgodnie z kompetencjami merytorycznymi i jêzykowymi, sč powoływani z grona członków Kolegium Recenzentów. Warunkiem publikacji przysłanego tekstu jest uzyskanie pozytywnych opinii recenzentów.

Kryteria kwalifikacji artykułów naukowych do publikacji:

a) temat i treœæ nadesłanego artykułu odpowiada profilowi Pisma oraz spełnia wymogi edytorskie

b) Redakcja otrzymała oœwiadczenie Autora

c) tekst uzyskał pozytywne recenzje

 

Tekst proponowany do publikacji na łamach Pisma „ΣΟΦΙΑ” należy przesłaæ w pliku Word (z zachowaniem wymogów edytorskich) na e-mail redakcji: sofia@sfks.org.pl

Oœwiadczenie autora – wypełnione własnorêcznie po jego wydrukowaniu – należy przesłaæ na adres Redakcji.

Po otrzymaniu oœwiadczenia przez Redakcjê tekst nadesłany do Redakcji poddany zostaje procedurze recenzyjnej.

Autor tekstu jest informowany drogč e-mailowč o poszczególnych etapach postêpowania wydawniczego.

 

formularz dla Autora Instrukcja dla Autora    formularz recenzji

 

Pokyny pre autorov

„ΣΟΦΙΑ. Èasopis filozofov slovanskęch krajín” je medzinárodnęm vedeckęm èasopisom, ktorę je vydávanę ako roèenka. Èasopis je k dispozícii mysliteŸom jednotlivęch slovanskęch krajín a vytvára pre nich publikaènę priestor mimo ich národného filozofického prostredia. Slúži prezentácii ich vlastnej tvorby, predstaveniu vlastnęch filozofickęch stanovísk a tiež predstaveniu filozofického dedièstva jednotlivęch slovanskęch národov. Taktiež je „ΣΟΦΙΑ” èasopisom, ktoré sa snaží o priblíženie národnej filozofickej tvorby v prostredí kultúr slovanskęch národov, je èasopisom filozofov slovanskęch krajín a slúži filozofom tęchto krajín.

Texty štúdií môžu ma charakter teoretickęch a historickęch pojednaní. Obzvl᚝ vítané sú texty teoretického charakteru, v ktoręch autori prezentujú vlastné, originálne uchopenie a riešenie problémov. Prosíme o zasielanie textov v rozsahu 0,75–1,00 autorského hárka na e-mail: sofia@sfks.org.pl vo formáte Word. Texty recenzií nemôžu prekroèi rozsah 0,3 autorského hárka (približne 7 normostrán). Text štúdie musí ma v úvode krátku anotáciu, max. 5–8 riadkov, t. j. 600 znakov vrátane medzier (v rodnom jazyku autora, alebo v inom slovanskom jazyku a tiež v anglickom jazyku). Za obsah a formálnu stránku zodpovedá autor. K textu štúdie je potrebné priloži aj krátku informáciu o autorovi: titul(y), miesto pôsobenia.

PodŸa prijatęch pravidiel, texty publikované na stránkach nášho èasopisu podliehajú recenznému konaniu. Autori za publikované texty nezískavajú honorár. Publikácia textu nie je podmienená žiadnym poplatkom. Po vydaní textu v tlaèenej podobe a pred jeho elektronickou publikáciou, môžu autori požiada redakciu o zaslanie elektronického variantu textu v súbore formátu pdf. Texty sa publikujú v národnęch jazykoch alebo v inęch slovanskęch jazykoch.

Podmienkou publikácie textu na stránkach èasopisu „ΣΟΦΙΑ” je písomné potvrdenie autora, že text nebol doteraz publikovanę a aktuálne nie je predmetom recenzného konania v inom vydavateŸstve. Tęmto potvrdením autor vyjadruje svoj súhlas s publikovaním textu. Ghostwriting i guest authorship predstavujú neprijateŸné a odborne neakceptovateŸné postupy, a o všetkęch odhalenęch prípadoch budú informované príslušné orgány.

Texty, ktoré urèí šéfredaktor ako štúdie, podliehajú okrem vnútorného recenzného konania èlenmi Redakènej rady aj externému procesu posudzovania èlenmi Kolégia recenzentov. Text bez uvedenia mena autora je poslanę na posúdenie dvom nezávislęm recenzentom spoloène s Recenznęm posudkom (dvojité anonymné recenzovanie). Recenzenti sú v súlade s odbornęmi a jazykovęmi kompetenciami vyberaní z èlenov Kolégia recenzentov. Podmienkou publikácie textu je pozitívne hodnotenie oboch recenzentov.

Kritériá pre publikáciu vedeckęch prác:

a) téma a obsah práce zodpovedá profilu èasopisu a práca spćòa všetky edièné pokyny

b) redakcia obdržala písomné potvrdenie od autora, že text nebol doteraz publikovanę a aktuálne nie je predmetom recenzného konania v inom vydavateŸstve

c) text získal pozitívne hodnotenia recenzentov.

 

Text, ktorę má záujem o publikovanie na stranách èasopisu „ΣΟΦΙΑ” musí by poslanę v súbore Word (musí spćòa všetky edièné pokyny) na adresu redakcie: sofia@sfks.org.pl

Potvrdenie autora – vlastnoruène vyplnené a podpísané – je potrebné posla na adresu redakcie.

Po obdržaní potvrdenia od autora bude text odslanę na recenzné konanie.

Autor textu je prostredníctvo e-mailu informovanę o postupe jednotlivęch krokoch vydavateŸského procesu

 

Autorskę formulár Pokyny pre úpravu textu     Recenznę posudok

 

До авторів

Тексти статей можуть носити характер роздумів як теоретичних, так і історичних. Особлива перевага надається текстам теоретичного характеру, у яких автори представляють власні, оригінальні проблеми та їх розвязання. Просимо надсилати свої тексти об‘ємом 0,75–1,0 аркуша на e-mail sofia@sfks.org.pl в форматі Word. Тексти рецензій не можуть перевищувати 0,3 аркуша (близько 7 сторінок тексту). Текст статей повинен мати коротке резюме макс. 5–8 рядків тексту (російською або якоюсь іншою ненаціональною мовою автора, a також англійською мовою). За зміст і форму анотації відповідальність несе автор. До тексту також потрібно долучити коротку презентацію автора: звання та наукові ступені, місце роботи.

Тексти, опубліковані на сторінках нашого часопису, згідно з прийнятим регламентом, підлягають видавничим рецензіям. Автори не отримують гонорарів за опубліковані статті. Публікації на сторінках видання здійснюються безкоштовно. Автори, після публікації тексту в паперовому варіанті і перед публікації в формі електронній, можуть звернутись до Редакції для отримання екземпляру свого тексту в формі файлу PDF. Тексти публікуватимуться національними мовами авторів або у перекладі на інші слов‘янські мови.

Умовою публікації на шпальтах Часопису Філософів Слов’янських Країн “ΣΟΦΙΑ” є надіслане до редакції письмове підтвердження авторства, свідчення, що наданий текст раніше не був опублікований, і згода автора на його публікацію в “ΣΟΦΙΑ”. Ghostwriting и guest authorship є проявом наукової несумлінності, і всі викриті випадки будуть оприлюднені, інформація про що надійде відповідним особам

Тексти, які головний редактор визнає статтями, окрім внутрішніх рецензій членів редакційної колегії, підлягають зовнішньому рецензуванню членами колегії рецензентів. Текст, без прізвища його автора, надсилається на рецензію двом незалежним рецензентам разом із рецензійною анкетою. Компетентного у суті справи та мові рецензента запрошують зі складу членів Колегії рецензентів. Умовою публікації надісланого тексту є позитивна оцінка рецензентам.

Анкета автора     инструкция для Автора         Анкета рецензии

 

Вниманию авторов

Тексты статей могут иметь характер как теоретических, так и исторических исследований. Особенно предпочтительны теоретические статьи, в которых авторы представляют собственную оригинальную проблематику и её разрешение. Просим присылать тексты размером 0,75–1,0 печат. лист нa e-mail sofia@sfks.org.pl в формате Word. Тексты рецензий не могут превышать 0,3 печат. листа (около 7 страниц нормального текста). Текст статей должен быть предварён кратким резюме максимально 5–8 строк нормального текста (на русском языке либо на любом ином, нежели родной язык автора, а также на английском). За содержание и форму резюме отвечает автор. К тексту следует приложить краткую презентацию автора: звание и ученая степень, место работы.

Тексты, публикуемые на страницах нашего Журнала, согласно принятым правилам, подлежат издательскому рецензированию. Авторы не получают гонорары за опубликованные статьи. Публикация на страницах Журнала бесплатна. Авторы, после публикации текста в бумажном варианте и перед публикацией в электронной версии, могут обратиться в Редакцию для получения экземпляра своего текста в форме файла PDF. Тексты будут опубликованы на родном языке авторов либо в переводе на иные славянские языки.

Условием публикации в Журнале Философов Славянских Стран „ΣΟΦΙΑ” является письменное подтверждение авторства лицом, присылающим текст для публикации, утверждение, что текст ещё не опубликован, а также выражение согласия автором на его публикацию в „ΣΟΦΙΑ”. Ghostwriting и guest authorship являются проявлением научной недобросовестности, а все выявленные случаи будут разоблачены, включая доведение до сведения соответствующих органов.

Тексты, принятые главным редактором в качестве статей, кроме внутреннего рецензирования членами Редколлегии, проходят внешнее рецензирование членами Коллегии рецензентов. Текст, без представления фамилии его автора, отсылается на рецензирование двум независимым рецензентам вместе с анкетой для рецензента. Рецензент, в соответствии с научной и языковой компетенцией, назначается из числа членов Коллегии рецензентов. Условием публикации присланного текста является получение положительного заключения со стороны рецензентoв.

 Формуляр для Автора   инструкция для Автора   Анкета рецензии

 

 

Instructions for Authors

Papers involving reflections of both theoretical and historical character will be welcomed. Texts of theoretical character in which authors present the original problematic and solutions of their own are highly preferred. Authors are requested to submit manuscripts amounting to 0.75–1.0 printer sheets by e-mail sofia@sfks.org.pl in a Microsoft Word format. Reviews should not exceed 0.3 printer sheets (ca. 7 pages of normalized text). The paper must be accompanied by a short abstract of no more than 5–8 lines of normalized text (in Russian or some other language different from the author’s national one, and in English). The contents and form of paper abstracts shall be the sole responsibility of the authors. Brief information about the author should be appended: title(s) and academic degrees, place of work.

In accordance with the accepted regulations, contributions to this Journal undergo the review process. Authors of published texts do not receive any fees. No payment will be required from the contributors to this Journal. The authors, after the publication of the text in paper form and before publishing an electronic version, after to request to the Editor, may receive offprint of the text as the pdf file. Texts will be published in the language of the author or else in translations into other Slavonic languages.

Terms of publication in the Journal of the Philosophers of the Slavic Countries „ΣΟΦΙΑ” include a written confirmation of authorship by the person submitting a manuscript for publication, a statement that the text has not yet been published, and consent by the author for its publication. Ghostwriting and guest authorship are manifestations of academic dishonesty, and any detected cases will be exposed, including notification of respective bodies.

The texts qualified by the editor-in-chief as articles, in addition to internal review by editorial board members, are subject to external review by members of the College of Reviewers. The text, without giving the names of the author, is sent to two independent reviewers with a survey form of review. Reviewers, in accordance with the substantive and linguistic competence, are appointed from among members of the College of Reviewers. The submitted texts are published on receiving a positive opinion of the reviewers.

 Form for the Author        Instruction for Authors    review form

ISSN 1642-1248

Strona główna

Punkty sprzedaży

Adres Redakcji

Autorzy
Authors

Aвторы

ΣΟΦΙΑ Vol. 10 (2010)

ΣΟΦΙΑ Vol. 9 (2009)

ΣΟΦΙΑ Vol. 8 (2008)

ΣΟΦΙΑ Vol. 7 (2007)

ΣΟΦΙΑ Vol. 6 (2006)

ΣΟΦΙΑ Vol. 5 (2005)

ΣΟΦΙΑ Vol. 4 (2004)

ΣΟΦΙΑ Vol. 3 (2003)

ΣΟΦΙΑ Vol.  2 (2002)

ΣΟΦΙΑ Vol. 1 (2001)

ΣΟΦΙΑ Vol. 11 (2011)

Zespół Redakcyjny
Editorial Board

Kolegium Recenzentów
Reviewers

Коллегия Рецензентов


www on this site

Редакционный  совет

Rada Naukowa
Scientific Board

Научный Совет

ΣΟΦΙΑ Vol. 12 (2012)

ΣΟΦΙΑ Vol. 13 (2013)

ΣΟΦΙΑ Vol. 14 (2014)

ΣΟΦΙΑ Vol. 15 (2015)

ΣΟΦΙΑ Vol. 16 (2016)

ΣΟΦΙΑ Vol. 17 (2017)

ΣΟΦΙΑ Vol. 18 (2018)